privacy verklaring
Franklin Hochstenbach, gevestigd aan de Vissersstraat 51, 6579AS Kekerdom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.franklinhochstenbach.com
Vissersstraat 51, 6579AS Kekerdom
06 13167763
info@franklinhochstenbach.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Franklin Hochstenbach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website. De gegevens die wij verwerken zijn voor- en achternaam en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.  

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Op onze website gebruiken we geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@franklinhochstenbach.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Franklin Hochstenbach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@franklinhochstenbach.com.

privacy verklaring

Franklin Hochstenbach, gevestigd aan de Vissersstraat 51, 6579AS Kekerdom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.franklinhochstenbach.com
Vissersstraat 51, 6579AS Kekerdom
06 ........
info@franklinhochstenbach.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Franklin Hochstenbach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website. De gegevens die wij verwerken zijn voor- en achternaam en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.  

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Op onze website gebruiken we geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@franklinhochstenbach.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Franklin Hochstenbach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@franklinhochstenbach.com.